Vi ser till det yttre

Varje stad har sin historia och sin framtid. Somliga delar av staden förändras och förnyas. Andra delar bevaras och visar våra traditioner bakåt i tiden. Många nya inslag i stadsmiljön får positiva omdömen, andra förändringar gör många invånare milt sagt upprörda.

Wasabryggeriets Vänner delar sedan några ut utmärkelsen ”Vi ser till det yttre” till byggnader, platser, skulpturer, konstverk och annat som vi anser gör Borlänge till en mer intressant, spännande och vacker stad.

Alla som bor i Borlänge har haft möjlighet att fram till och med 1 januari varje år nominera kandidater till de priser som delas ut på Alla hjärtans dag – 14 februari. Vinnarna utses av styrelsen för Wasabryggeriets Vänner.

Statuter hämtar du här. Nominera kandidater till priset gör du här.


Priser delas ut i följande kategorier:

Bestående Fägnad. Dettagäller objekt, som under många år (minst 12) varit till glädje för Borlängeborna, och som uppfattas som en oundgänglig del av utemiljön och är en viktig del av Borlänges historia, miljö och invånarnas vardag.

Ny Fröjd.Hit räknas nya byggnader, objekt, platser och miljöer som tillkommit sedan förra prisutdelningen och som ger ett mervärde till kommunen, invånarna och besökare.

Årets Fjump. Ett pris ingen vill ha, och som går till något vi hellre varit utan. Det utdelas när behov finns till byggnader eller objekt ”vars existens inte tillför enbart positiva kvaliteter till sin omgivning.

Dessa har fått priset hittills

Priset för Bestående Fägnad har hittills delats ut till Paprikan på Sveatorget, Bullerforsens kraftstation, Stadsbiblioteket, Kyrkskolan och Rommehedslägret. Stora Tuna Kyrka. Gammelgården. Bergslagsbyn. Bygatan2, Fastighets AB Hushagen
2024 gick priset till Torsångs kyrka

Årets Fröjd har gått till Gångtunneln mellan Kupolen och Norra Backa, Bostadsrättsföreningen Frej, Liljekvistska parken, BOrlängeMOdern samt Tunabyggens två nya hyreshus i Kvarteret Solen. Nya Grådarondellen. Paradisparken. Läroverksvallen, nya bostäder. Nya Hagavägen
2024 gick priset Bostadshuset Sims 2, Tunagatan.

Juryns specialpris 2024 gick till Galleri Svarta Gran

Årets Fjump har tilldelats Reklampelaren vid IKEA (2014). Inget annat år har någon Fjump delats ut.