Styrelsen 2024

Wasabryggeriets Vänner styrelse har bestått och består av medlemmar med mångårig och olika slags erfarenhet av musik, teater, kommunikation m.m. Några är fortfarande aktiva inom både musik och teater.

Ordförande: 

Martin Eklund
E-post till Martin

Vice ordförande tillika Sekreterare: Gugge Häglund
E-post till Gugge

Kassör: Lars-Ove ”Love” Börjesson
E-post till Love

Övriga ledamöter:


Bo Gunnarsson
E-post till Bo


Ola Hammarström
E-post till Ola


Åsa Sundvall
E-post till Åsa


Carola Victoria Olsson 
E-post till Carola Victoria

Suppleanter:


Tomas Jansson
E-post till Tomas

Andreas Tinnerholm
E-post till Andreas