Styrelsen 2021

Wasabryggeriets Vänner styrelse har bestått och består av medlemmar med mångårig och olika slags erfarenhet av musik, teater, kommunikation m.m. Några är fortfarande aktiva inom både musik och teater.


Ordförande:
Mats Höjer
E-post till Mats


Vice ordförande:
Martin Eklund
E-post till Martin

Sekreterare:
Gugge Häglund
E-post till Gugge

Kassör: Lars-Ove ”Love” Börjesson
E-post till Love

Övriga ledamöter:


Henry Wedberg
E-post till Henry


Bo Gunnarsson
E-post till Bo


Ola Hammarström
E-post till Ola

Suppleanter:


Åsa Sundvall
E-post till Åsa


Emma Lindblå
E-post till Emma


Lena Bergstedt
E-post till Lena