Styrelsen 2019-2020

Wasabryggeriets Vänner styrelse har bestått och består av medlemmar med mångårig och olika slags erfarenhet av musik, teater, kommunikation m.m. Några är fortfarande aktiva inom både musik och teater.

Ordförande:
Gugge Häglund 

E-post till Gugge

Vice ordförande:

Mats Höjer 

E-post till Mats

Kassör:

Lars-Ove ”Love” Börjesson
E-post till Love

Övriga ledamöter:

Martin Eklund

E-post till Martin

Linda Angman
E-post till Linda

 

Bo Gunnarsson
E-post till Bo

Suppleanter:

Henry Wedberg

E-post till Henry

Malin Olsson

E-post till Malin