Styrelsen 2018-2019

Wasabryggeriets Vänner styrelse har bestått och består av medlemmar med mångårig och olika slags erfarenhet av musik, teater, kommunikation m.m. Några är fortfarande aktiva inom både musik och teater.

 

Ordförande:
Gugge Häglund
E-post till Gugge


Vice ordförande:
Henry Wedberg
E-post till Henry


Sekreterare:
Eva Poulsen
E-post till Eva


Kassör:
Lars-Ove ”Love” Börjesson
E-post till Love

 

Övriga ledamöter:


Mats Höjer
E-post till Mats


Bo Gunnarsson
E-post till Bo

Lina Boström
E-post till Lina

Suppleanter:

Eva Kempe Slott
E-post till Eva

Linnea Walldén
E-post till Linnea